blurred cannabis background2
Cover skewed lines

Sprzedaż hurtowa CBD

Enodca hurtowo

Produkowany przez nas ekstrakt z konopi można podzielić na kilka kategorii w zależności od wykorzystanego procesu. Weź pod uwagę, jaki produkt chcesz uzyskać, ponieważ różne rodzaje ekstraktów mają różne właściwości.

Ekstrakcja CO2 (pierwszy ekstrakt)

Konopie ekstrahujemy przy użyciu CO2, w efekcie czego powstaje ekstrakt w postaci zwartej masy. Wyciąg z pierwszej ekstrakcji ma konsystencję gęstej pasty o barwie złotobrązowej. Ekstrakcja może wahać się pod względem zawartości procentowej CBA i CBDa od 3%(CBD) do 30%(CBD). Standardowo dostarczamy ekstrakty 7%(CBD) lub 7% Raw(CBD+CBDa).

Powodem, dla którego standardowym stężeniem jest 7%, jest to że zawartość THC wynosi poniżej 0,2% i bardzo łatwo jest wyprodukować zestandaryzowany produkt w dużych ilościach. Prosimy o informację, jeżeli masz specjalne zapotrzebowanie na ten rodzaj produktu, ponieważ istnieje możliwość zwiększenia % CBD lub CBDa.

Skontaktuj się z nami
video play arrow
co2 extraction first extract

Ekstrakt filtrowany na zimno

Ekstrakt zawiera wiele wosków nadających mu konsystencję pasty. W celu usunięcia wosków stosujemy dwie metody nazywane filtracją:

1. Filtracja na zimno & 2. Filtracja na gorąco

W procesie filtracji na zimno wykorzystuje się niską temperaturę, a z pierwszego ekstraktu usuwany jest jeden rodzaj wosku. W wyniku tego otrzymujemy mniej zwarty ekstrakt o niższej lepkości, który nazywamy ekstraktem CBD filtrowanym na zimno.

Ponieważ produkt ma mniejszą lepkość, jego konsystencja jest bardziej płynna, a to pozwala na łatwiejsze mieszanie go z innymi produktami i uzyskanie płynniejszego produktu końcowego. Ekstrakt CBD filtrowany na zimno może mieć zawartość % CBD i CBDa od 10% do 50%. Standardowo dostarczamy ekstrakty 20%(CBD) lub 20% Raw(CBD+CBDa). Prosimy o informację, jeżeli masz specjalne zapotrzebowanie na ten rodzaj produktu, ponieważ istnieje możliwość zwiększenia % CBD lub CBDa.

Skontaktuj się z nami
video play arrow
cold filtered extract liquid
video play arrow
cold filtered extract liquid

Ekstrakt filtrowany na gorąco czyli "złoty olej CBD"

W procesie filtracji na gorąco wykorzystuje się wyższą temperaturę, a z ekstraktu filtrowanego na zimno usuwany jest kolejny rodzaj wosku. W wyniku tego otrzymujemy jeszcze mniej zwarty ekstrakt o jeszcze niższej lepkości, który nazywamy ekstraktem CBD filtrowanym na gorąco lub „złotym olejem”.

Jego lepkość jest niższa niż w pierwszej ekstrakcji CBD, ale wyższa niż w ekstrakcie CBD filtrowanym na zimno. Konsystencja przypomina olej kokosowy, ponieważ w wyższej temperaturze staje się płynny, a poniżej 20°C zestala się.

Ekstrakt CBD filtrowany na gorąco może mieć zawartość % CBD i CBDa od 10% do 50%. Standardowo dostarczamy ekstrakty 20%(CBD) lub 20% Raw(CBD+CBDa). Prosimy o informację, jeżeli masz specjalne zapotrzebowanie na ten rodzaj produktu, ponieważ istnieje możliwość zwiększenia % CBD lub CBDa.

Skontaktuj się z nami
video play arrow
hot filtered extract solid
video play arrow
hot filtered extract liquid
video play arrow
hot filtered extract

99% CBD (czysty CBD)

Kontynuując proces filtracji naszych ekstraktów, wytwarzamy czysty 99% CBD, który może być wykorzystywany w różnych obszarach produkcji. My na przykład mieszamy nasze ekstrakty z organicznym olejem z nasion konopi, aby zmniejszyć gęstość surowca. W produktach do waporyzacji zalecamy używanie 99% CBD. Skontaktuj się z nami
99% pure cbd crystals