Delivery truck icon

Spend €200 & Get 25% OFF. Coupon code: TAKEOFF

Sprawozdanie dotyczące jakości

To see the batches you will have to login. If you are logged in and still can't see the batches please reach out to us!

Analiza kannabinoidów

0,01 g (±.0001) kryształów zostało rozpuszczone w 1 ml metanolu (klasy HPLC). Roztwór był sonikowany przez 2 min i mieszany we wstrząsarce przez 10 sek. Próbki przed analizą HPLC były dalej rozcieńczane metanolem do ostatecznego stężenia 0,01 mg/ml.

Analiza chromatograficzna

Analizę zawartości kannabinoidów przeprowadzono przy użyciu modułu podziału Waters 2695 (Milford, MA, USA) wyposażonego w autowtryskiwacz, schładzalnik próbek, odgazowywacz próżniowy i ogrzewacz kolumnowy. Rozdział wszystkich kannabinoidów uzyskano przy użyciu kolumny RP YMC PRO C18 (150 x 4 mm I.D., S-3μm) połączonej z prekolumną C18 utrzymywaną w temperaturze 30°C przez piec kolumnowy CTO-20AC. Izokratyczna elucja w układzie acetonitryl:woda (0,1% FA) (4:1) została wykonana w 30 min. Prędkość przepływu utrzymana była na poziomie 0,8 ml/min. Kannabinoidy CBD i CBD-A monitorowane były przy długości fali odpowiednio 225 i 306 nm z użyciem detektora dwuwiązkowego Waters 2487 Dual Absorbance Detector (Milford, MA, USA). Iniekcja o objętości 20 μl została wstrzyknięta przy użyciu próbnika automatycznego w temperaturze 10°C. Ocena danych została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania Empower 2. Kwantyfikacja CBD i CBD-A została wykonana metodą regresji liniowej krzywej kalibracyjnej poszczególnych standardów referencyjnych na wykresie zależności stężenia do powierzchni. Zakres kalibracji dla CBD i CBD-A był liniowy od 5 do 500 μg/ml. Próbki zawierające CBD lub CBD-A w stężeniu wyższym niż 40% były rozcieńczone 10-krotnie przed iniekcją. Czas retencji CBD-A wyniósł 7,1 min, a CBD – 8,1 min.

Analiza terpenów

10 mg homogenicznej próbki odważano i rozcieńczono 1 ml pentanu zawierającego 0,04% dekanu jako wzorca wewnętrznego. Probówkę z próbką umieszczano w ultradźwiękowej łaźni na 5 minut i wymieszano. 200 µl przygotowanego roztworu rozcieńczono 800 µL czystego pentanu, wymieszano i poddano analizie GC-FID. Do analizy terpenoidów użyto chromatografu gazowego Agilent HP 6890 wyposażonego w detektor FID. Rozdział uzyskano przy użyciu kolumny kapilarnej Rtx-5 w/Integra-Guard (30 m długości, 0,25 mm I.D. i 0,25 µm df). Nastrzyki wykonano w trybie split wykorzystując liner typu split/splitless z wełną szklaną. Program rozpoczął się w temperaturze 50°C zwiększonej do 280°C (narost 15°C/min) i utrzymywanej przez 15 min, dając całkowity czas równy 31 min. 2 µL każdej próbki zostało nastrzyknięte helem jako gazem nośnym (w trybie stałego przepływu 1 ml/min) z podziałem strumienia 1:10. Zastosowano temperatury: 280°C dla dozownika, 260°C dla linii transferowej. Ocena danych została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania Chemstation v.D.02.00.275 (Agilent Technologies). Lista analizowanych terpenów:
 • RT substancji
 • Dekan (IS) 5,165
 • α-Pinen 4,635
 • Mircen 5,095
 • Limonen 5,538
 • Linalol 6,176
 • E-Kariofilen 9,328
 1. Stężenie dekanu w pentanie 0,04% = 1 ml pentanu zawiera 0,292 mg dekanu
 2. 0,01 g próbki rozpuszczone w 1000 µL pentanu zawierającego 0,04 % dekanu
 3. Ekstrakt o stężeniu 10 mg/ml rozpuszczony 5 razy. Ostateczne stężenie ekstraktu w roztworze 2,5 mg/ml (0,0025 g/ml)
 4. Ostateczne stężenie dekanu w roztworze 0,073 mg/ml
 5. 0,073 mg dekanu / 0,0025 g ekstraktu = ekstrakt 29,2 mg/g
 6. Obliczenia
Powierzchnia piku dekanu – ekstrakt 29,2 mg/g Powierzchnia piku analizowanego związku – ekstrakt x mg/g x = 29,2 × Powierzchnia piku analizowanego związku / Powierzchnia piku dekanu = ilość ekstraktu mg/g analizowanego związku
Hemp leaves on a light green background

SIGN UP FOR FRESH CBD OFFERS & UPDATES

Subscribe to our email newsletter to get 15% off your first order and our free CBD guide. Be the first to hear about Endoca discounts, brand new products and receive CBD tips and tricks directly to your inbox!

Loading animation

We take your privacy seriously. See our Terms & Conditions.

Our website uses cookies to show you relevant content and features for social media and to improve our traffic. The information about your activity is also shared with our collaborators.

X