blurred cannabis background
Cover skewed lines

Czy CBD wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Nie zostały do tej pory przeprowadzone badania, które wykazywałyby, że między CBD a innymi lekami zachodzą jakiekolwiek interakcje. Jednakże w przypadku wprowadzania zmian w sposobie żywienia zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem.