blurred cannabis background
Cover skewed lines

Czym się różnią konopie od marihuany?

Wszystkie te określenia oznaczają konopie, jednak termin „konopie” lub „konopie użytkowe” powszechnie używany jest w odniesieniu do odmian, które zawierają niewielkie ilości THC, a dokładnie poniżej 0,2% THC. „Marihuana” to popularna nazwa roślin o wysokiej zawartości THC.

W dawnych czasach ludzie nie wiedzieli o istnieniu THC (i jego właściwościach psychoaktywnych), po prostu hodowali rośliny i nazywali je konopiami. Dopiero współcześnie wprowadzono rozróżnienie pomiędzy konopiami o niskiej zawartości THC a innymi odmianami.

W produktach z konopi dostępnych „na ulicy”, analizy wykazują zawartość THC na poziomie 1%-22%. Jednak produkty konopne mogą zawierać aż 98% THC.