blurred cannabis background
Cover skewed lines

Czy mogę odurzyć się CBD zawartym w oleju konopnym?

Choć zawsze podkreślamy, że CBD na każdego działa inaczej, odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Olej konopny zawiera głównie CBD, związek, który nie odurza przyjmującej go osoby. Wręcz przeciwnie, olej konopny pozwala zachować spokój i jasność myślenia i prowadzić aktywny styl życia.