blurred cannabis background
Cover skewed lines

Co to jest syntaza?

Syntaza to enzym, który katalizuje reakcję łączenia się dwóch cząsteczek.